alpinerock.sk

SLOVAK MOUNTAINEERING TEAM

Darujte nám 2%

Podporte nás na našej ceste nahor. Prečo práve Alpine Rock? Sme občianske združenie, ktoré spája milovníkov vysokohorskej turistiky, horolezectva a alpinizmu. Sme tu pre každého, kto chce osobnostne rásť a spoznávať krásu našich aj svetových veľhôr. Všetko s pokorou, v tímovom duchu a s láskou k prírode. Pridajte sa k nám, prípadne nás môžete podporiť vašimi cennými 2% z daní. Aj Vďaka nim budeme schopní dosiahnuť nové a vyššie ciele, naďalej organizovať hodnotné výstavy pre širokú verejnosť a ponúkať jedinečný dokumentačný materiál, z ktorého sa tešia mnohí a naši priaznivci a sledovatelia. Ďakujeme!


Postup krokov na poukázanie 2%  pre fyzické osoby               

1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. 

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO v roku 2019 (ktoré nájdete aj na www.financnasprava.sk), kde uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a identifikačné údaje občianskeho združenia Alpine Rock.

3. Pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska alebo nám.

Predvypísané tlačivo na darovanie 2% daní (pdf)


Postup krokov na poukázanie 1,5% pre právnické osoby

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% resp. (2%) z dane viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. V daňovom priznaní pre PO sú uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa (časť IV. kolónky 1,2,3). Ak sa rozhodnete podporiť viacej prijímateľov, vložte prílohu do daňového priznania. Uveďte tam všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a príslušnú sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V príslušnej kolónke daňového priznania napíšete koľkým prijímateľom chcete poukázať svoj podiel z dane, pritom:

• ak ste v minulom roku 2019 nepoukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel nejakej organizácii, tak môžete poukázať iba 1,5% z dane. V príslušnej kolónke daňového priznania (časť IV. kolónka 3) vyznačíte, že poukazujete iba 1,5% z dane,

• ak ste v minulom roku 2018 poukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel nejakej organizácii, tak môžete poukázať 2% z dane. V príslušnej kolónke daňového priznania (časť IV. kolónky 1 a 2) vyznačíte, že poukazujete 2% z dane.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne do 31.3.2020, je však možné požiadať o predĺženie tejto lehoty).


Identifikačné údaje občianskeho združenia Alpine Rock:

IČO:  50887971

Právna forma: Občianske združenie 

Obchodné meno (názov):  Alpine Rock

Sídlo:  Martina Rázusa 1176/26

PSČ:  010 01     Obec: Žilina

Č.účtu: 2101275838 Fio banka

IBAN: SK24 8330 0000 0021 0127 5838


   COPYRIGHT: ALPINE ROCK

© 2020 alpinerock.sk

Theme by Anders Norén