alpinerock.sk

SLOVAK MOUNTAINEERING TEAM

Veľká sokolia veža (climb) / Slovakia

Druhý krát na vrchol druhej najvyššej skalnej ihly na Slovensku.

Studené ráno a zahrievací výstup pod samotnú ihlu trojdĺžkovej sokolej veže so značným vzdušným lezením. Na veži sme stáli už pred tým a presne sme vedeli čo nás čaká. Postup išeil plynule a vychutnávali sme si postupne naberajúcu výšku, ktorá nám čím ďalej tým viac otvárala pohľady do dolín a diaľok. Ranný chlad postupne dobiehalo slnko vychádzajúce za obzorom a obdarilo nás na samotnom vrchole neskutočným zážitkom. Ostatné povedia fotky.

Peter Babjak

Členovia výstupu: Jozef Bajaník, Peter Babjak

Akcia uskutočnená: 05.08.2017COPYRIGHT: ALPINE ROCK

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2020 alpinerock.sk

Theme by Anders Norén