alpinerock.sk

SLOVAK MOUNTAINEERING TEAM

Stať sa členom

Bezpečnostné upozornenie

Horolezectvo je potencionálne nebezpečné. Chyby a nedbalosť môžu mať za následok ťažké zranenia alebo dokonca smrť. Správna voľba vyžaduje skúsenosť a musí sa určiť na základe analýzy nebezpečenstva. Horolezectvo majú vykonávať iba vyškolené a skúsené osoby, alebo osoby, ktoré sú inštruované a pod dohľadom. Každý horolezec by si mal byť vedomý, že pri nevhodnom telesnom a (alebo) duševnom rozpoložení môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti tak v normálnom ako aj v núdzovom prípade.


Cieľom Alpine Rock je vytvoriť úzku komunitu horolezcov, ktorých spoločný záujem a sústredenie posunie ich limity do výšok našich veľhôr, Alpských masívov a vysokých hôr. Podeliť sa s úspechmi a priniesť zábery a zážitky širšej verejnosti. Občianske združenie Alpine Rock preferuje osobitný prístup ku každému členovi zvlášť. Zohľadňuje sa fyzická zdatnosť, skúsenosti, ambície, potreby jednotlivcov. Alpine Rock nie je výsadou jednotlivca ale projektom všetkých zainteresovaných. Členovia môžu využívať nadobudnuté výhody občianskeho združenia, zúčastňovať sa akcií, podávať vlastné podnety, prioritou je tvoriť tím. 


Alpine Rock – Stanovy (pdf)

Alpine Rock  – Prihláška (pdf)

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (pdf)

Členský príspevok pre nových členov na rok 2020: 40 EUR

Členský príspevok pre stávajúcich členov na rok 2020: 25 EUR

Číslo účtu IBAN: SK24 8330 0000 0021 0127 5838 (FIO Banka)

E-Mail: Alpinerock.slovakia@gmail.com

Sídlo: Martina Rázusa 1176/26, 010 01 Žilina, Slovenská republika


   COPYRIGHT: ALPINE ROCK

© 2020 alpinerock.sk

Theme by Anders Norén