alpinerock.sk

SLOVAK MOUNTAINEERING TEAM

PRVÁ VÝSTAVA HOROLEZECTVA SVOJHO DRUHU NA SLOVENSKU

Alpine Rock prezentuje horolezectvo a vysokohorskú turistiku spolu so svojimi úspechmi širokej verejnosti prostredníctvom jedinečnej výstavy na slovensku v Obchodnom centre Mirage. Jedná sa o prvú výstavu svojho druhu na slovensku.

Horolezectvo nám za tie roky už prirástlo natoľko k srdcu, že sme sa rozhodli vzdať mu hold formou ukážky prierezu horolezectva a alpinizmu ako aj našich aktivít verejnosti prostredníctvom výstavy. Pomocnú ruku nám poskytol obchodný dom Mirage Shopping Center, Elmax Žilina ako dlhodobý podporovateľ našich aktivít a Mgr. Róbert Kašša – konateľ firmy Gešenc.

Vystavované predmety vlastnej zbierky Alpine Rock, ktoré s nami už zažili na horách a akciách veľa dobrodružstiev ako aj historické artefakty obalil do krásy skiel Róbert Kašša. Veľká vďaka mu patrí aj za prístup a poskytnutie všetkého potrebného technického vybavenia pre takto rozsiahly projekt.

Vyžaduje si to veľa času vytvoriť niečo takéto a veríme, že na výsledku je to vidieť. Celkový čas od myšlienky až po realizáciu výstavy trval necelé tri mesiace. Za ten čas bolo potrebné vyriešiť všetko od konceptu až po grafiku a tlač bannerov, popisky a detaily rozloženia políc. Výstava si vyžiadala predprípravu nanečisto pár dní pred jej začiatkom. Samotný nočný presun vitrín a aranžovanie do finálnej podoby trval do ranných hodín v deň zahájenia výstavy.

Sme radi, že ľudia si môžu z blízka pozrieť kus histórie ako aj moderné nástroje, dozvedieť sa niečo nové o tomto náročnom, nebezpečnom a  krásnom športe. Zároveň majú možnosť vidieť  tvorbu a úspechy Alpine Rock.

Naplnený dojmami sám seba sa pýtam do čoho sa pustíme ďalej?

Výstava je k videniu od 09:00 do 21:00 počas trvania troch týždňov do 10.03.2019. Srdečne ste vítaní.

Peter BabjakCOPYRIGHT: ALPINE ROCK

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019 alpinerock.sk

Theme by Anders Norén