alpinerock.sk

SLOVAK MOUNTAINEERING TEAM

Partneri

Každá pomoc sa cení. Alpine Rock sa aktívne snaží oslovovať nových partnerov pre vybudovanie vzájomných vzťahov a vytvoriť si meno vo svete horolezectva.  

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí nás podporili či už finančne, materiálne alebo formou zliav pre náš rýchlejší rast a rozvoj. Postupne sa stávame zvučným menom v oblasti, ktorej sa venujeme aj vďaka Vám.

Obzvlášť chceme poďakovať firme firme ELMAX Žilina, ktorá nám vytvára podmienky pre tréning a stála pri nás už od našich začiatkov.



COPYRIGHT: ALPINE ROCK

© 2019 alpinerock.sk

Theme by Anders Norén