alpinerock.sk

SLOVAK MOUNTAINEERING ORGANIZATION

Partneri

Alpine Rock sa aktívne snaží oslovovať nových partnerov pre vybudovanie vzájomných vzťahov a vytvoriť si meno vo svete horolezectva. Poďakovanie patrí partnerom, ktorí nás podporili či už finančne, materiálne alebo formou zliav pre náš rýchlejší rast a rozvoj. Obzvlášť chceme poďakovať firme firme ELMAX Žilina, ktorá nám vytvára podmienky pre tréning a stála pri nás už od našich začiatkov.Alpine Rock

   COPYRIGHT: ALPINE ROCK

© 2019 alpinerock.sk

Theme by Anders Norén