alpinerock.sk

SLOVAK MOUNTAINEERING TEAM

Kontakt

Ten, kto sa stále pýta na cestu, sa nikdy nenaučí nájsť a vyskúšať tú svoju. Ak ide stále známymi cestami, ako má spoznať, ktorá je tá jeho?

Reinhold Messner


Alpine Rock Občianske združenie

Dátum vzniku združenia: 12.05.2017

IČO: 50887971

Registračné číslo: VVS/1-900/90-51209

Registrový úrad: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Sídlo: Martina Rázusa 1176/26, 010 01 Žilina, Slovenská republika

Číslo účtu IBAN: SK24 8330 0000 0021 0127 5838 (FIO Banka)

E-Mail: Alpinerock.slovakia@gmail.com

Štatutárny zástupca: Peter Babjak  +421 911 155 033     

Číslo horolezeckého klubu registrovaného v Slovenskom horolezeckom spolku SHS JAMES: 541


   COPYRIGHT: ALPINE ROCK

© 2020 alpinerock.sk

Theme by Anders Norén