Alpine Rock Občianske združenie
Dátum vzniku združenia: 12.05.2017
IČO: 50887971
Registračné číslo: VVS/1-900/90-51209
Registrový úrad: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Sídlo: Martina Rázusa 1176/26, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Číslo účtu IBAN: SK24 8330 0000 0021 0127 5838 (FIO Banka)
E-Mail: Alpinerock.slovakia@gmail.com
Štatutárny zástupca: Peter Babjak  +421 911 155 033   
Číslo horolezeckého klubu registrovaného v Slovenskom horolezeckom spolku SHS JAMES: 541

Alpine Rock – Stanovy (pdf)
Alpine Rock  – Prihlasovací formulár (pdf)
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (pdf)

Členský príspevok pre nových členov na rok 2020: 40 EUR
Členský príspevok pre stávajúcich členov na rok 2020: 25 EUR

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE!

Horolezectvo je potencionálne nebezpečné. Chyby a nedbalosť môžu mať za následok ťažké zranenia alebo dokonca smrť. Správna voľba vyžaduje skúsenosť a musí sa určiť na základe analýzy nebezpečenstva. Horolezectvo majú vykonávať iba vyškolené a skúsené osoby, alebo osoby, ktoré sú inštruované a pod dohľadom. Každý horolezec by si mal byť vedomý, že pri nevhodnom telesnom a (alebo) duševnom rozpoložení môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti tak v normálnom ako aj v núdzovom prípade. Akcie Alpine Rock nie sú službami Horského vodcu a každý člen sa ich zúčastňuje na vlastné riziko.

V prípade záujmu o členstvo v Občianskom združení Alpine Rock je nutné oboznámiť sa so stanovami združenia. Uprednostňujeme telefonickú alebo     E-mailovú komunikáciu o prvotných informáciach nového záujemcu, ambíciách, očakávaniach, dosiahnutých výsledkoch atď. Je nutné vyplniť Prihlasovací formulár spolu so Súhlasom dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (GDPR) a uhradiť členský príspevok.                             Následne sa dostaneš do tímu Alpine Rock, kde dostaneš priestor na sebarealizáciu a rozvoj ako svoj tak aj celého združenia.

Děkuji! Vaše zpráva byla odeslána.
Nelze odeslat vaši zprávu. Opravte chyby a zkuste to znovu.

Sledujte nás

Sample text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.